Phương thức vận chuyển

Miễn phí giao hàng toàn quốc, áp dụng mua các sản phẩm của shop

  • Thơi gian giao hàng 3-5 ngày kể từ ngày đặt hàng

  • Giao hàng tận nhà

  • Nhận hàng xong mới thanh toán